×

Etapy w związku, krótki przewodnik

Etapy w związku, krótki przewodnik

pobrany plik (4)Zasadnicze elementy, które cementują nasze relacje z partnerem to poziom namiętności, intymności oraz zobowiązań. Na ich podstawie można ocenić, na jakim etapie jest nasz związek. Umiejętność rozgraniczenia faz będzie szczególnie przydatny w momentach kryzysowych. Im szybciej i łatwiej zażegnamy trudne sytuacje, tym większa szansa, że nasza relacja z partnerem będzie trwalsza.

Faza pierwsza, czyli zakochanie.

Jest to etap, w którym najsilniej odznacza się element namiętności. Wzajemna fascynacja oraz ogromna chęć bliskości drugiej osoby. Jest to moment, w którym pragniemy wspólnie spędzać czas. Jest to także dobry czas na lepsze poznanie drugiej osoby. Jak wiadomo, na początku jesteśmy w stanie zaobserwować jedynie cechy fizyczne. Dopiero z czasem odkrywamy charakter naszej partnerki, jej pasje, marzenia czy zainteresowania.

Faza druga, czyli romantyczne początki.

Jest to moment, w którym do elementu namiętności dołącza się intymność. Pierwszy dotyk, pocałunek czy kontakt fizyczny. W każdym związku ten etap następuje w innym momencie. W jednym przypadku szybciej, w innym zdecydowanie później. Ważne, aby etap wzajemnej intymności następował naturalnie, ponieważ ma kluczowe znaczenie w dalszym ewoluowaniu naszego związku.

Faza trzecia, czyli związek kompletny.

To kolejny etap związku, w którym do namiętności i intymności dołącza element, jakim jest zobowiązanie. Jest to najlepszy moment dla związku. Partnerzy wciąż są sobą zafascynowani. Na tyle dobrze się poznali, że weszli w relacje intymne. Są świadomi swoich uczuć i wzajemnych relacji. Podejmują decyzję o zobowiązaniu, czyli określają kierunku rozwoju swoich relacji.

Faza czwarta, czyli związek przyjacielski.

W tej fazie głównymi elementami scalającymi związku jest intymność oraz zobowiązanie. Minął etap wzajemnej fascynacji, której towarzyszyła namiętność. Partnerzy znają się na tyle dobrze, że są dla siebie przyjaciółmi. Znają swoje zachowanie, mogą o wszystkim porozmawiać. Relacja intymna i zobowiązanie pozostaje, ale brakuje przysłowiowego ognia. Jest to także etap stabilizacji w związku, która odpowiada wielu parom. Partnerzy wiedzą, że w trudnych chwilach mogą na siebie zawsze liczyć, a mimo braku namiętności, ich relacje intymne są niezaburzone.

Faza piąta, czyli związek pusty.

Na tym etapie w związku pozostaje jedynie zobowiązanie, jako element pieczętujący relacje z partnerem. Brakuje namiętności a nawet intymności. Mimo wzajemnych zobowiązań partnerzy są nieszczęśliwi. Nie łączą ich relacje emocjonalne. Jest to początek rozpadu związku, który jest nieunikniony.

Faza szósta, czyli rozpad związku.

Jest to ostatni etap w związku, w którym oboje partnerów nie widzi dalszego sensu bycia ze sobą. Następuje rozpad nie tylko emocjonalny, ale także formalny.

Aby stworzyć szczęśliwy związek należy dbać z partnerem o wzajemne relacje. Miłość to sztuka kompromisu, którą można wypracować. Kiedy z biegiem czasu okaże się, że jesteście w związku nieszczęśliwi warto się rozstać. Trwanie w pustym związku nie ma sensu i ogranicza szansę spotkania prawdziwej miłości.